ງູ ຂື້ນມາຫຼີ້ນທີ່ ວັ ດ ປ່ າ ພູ ຄໍ້

ວັນທີ 25/8/2021 ອັດສະຈັນແທ້ໆ ງູ ໄດ້ຂຶ້ນມາຫຼີ້ນຢູ່ບ່ອນນັ່ງ ພຣະອາຈານກັນຫາ ວັດປ່າພູຄໍ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວບ້ານວ່າຈະມີໂຊກລາບ ແຕ່ກໍ່ຄວນ ລ ະ ວັ ງ ເໝືອນກັນເດີ້ ມັນເປັນສັດມີ ພິ ດ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ

Facebook Comments Box

Similar Posts