ຊາຍໜຸ່ມໄຊຍະບູລີ ຖື ກ ເ ລ ກ ສຸ່ ມ 800 ລ້ານກີບ

ວັນທີ 23/8/2021 ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີຄັກໜຸ່ມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຖື ກ ເລກ 2,000 ກີບ, ຮັບໄປ 800 ລ້ານກີບ ງວດໜ້າແມ່ນ ເ ຮົ າ ແ ຕ ກ ທຸກງວດ ເລກ 6 ໂຕ,

ງວດນີ້ອອກ 051025 ເຊິ່ງໜຸ່ມ ໄຊຍະ ຄົນນີ້ ຖື ກ ຮັບໄປ 800 ລ້ານກີບ ຈັ່ງແມ່ນ ເ ຮັ ງ ດີໃຈນຳ ງວດໜ້າໃຫ້ ຖື ກ ນຳແນ່ເດີ້ ສາທຸ

Facebook Comments Box

Similar Posts