ນວ ມີຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຣ ກ ລ ະ ບ າ ດ ໃນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ເຖີງ +11 ຄົນມື້ນີ້

ມື້ນີ້ພົບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ສູງສຸດ ນັບແຕ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ມາ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ 952 ຄົນ. ລາຍລະອຽດປະກອບມີ:

– ນະຄອນຫຼວງ: 12
1 (ນໍາເຂົ້າ)
11 (ຊຸມຊົນ)

– ບໍ່ແກ້ວ : 29 (ຊຸມຊົນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 2
1 (ນໍາເຂົ້າ)
1 (ຊຸມຊົນ)

– ວຽງຈັນ: 1 (ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 112 (ນໍາເຂົ້າ)

– ສາລະວັນ: 110 (ນໍາເຂົ້າ)
– ສະຫວັນນະເຂດ: 631
80 (ນໍາເຂົ້າ)
551(ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 55
54 (ນໍາເຂົ້າ)
1 (ຊຸມຊົນ)

ທ າ ມ ລ າ ຍ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ນະຄອນຫລວງ ລາຍລະອຽດ ກໍລະນີ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ 11 ຄົນ, ຊຶ່ງທັງໝົດແມ່ນ ກຸ່ ມ ພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່ກັນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ມີການ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ນຳກັນເລື້ອຍໆ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຢ່ າ ປ ະ ໝ າ ດ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ

ສະຖິຕິໃໝ່ ສະຫວັນນະເຂດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ 551 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນເປັນຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນສະຖານທີ່ ຄຸ ມ ຂັ ງ 543 ກໍລະນີ.

ຄະນະສະເພາະກິດລາຍງານສະຖານະການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນລາວ ປະຈຳວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ໂດຍທົ່ວປະເທດມີຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ທັງໝົດ 952 ກໍລະນີ ເຊິ່ງໃນນີ້ມີທັງຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ.

ທັງນີ້, ສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນສູງເຖິງ 551 ຄົນ ເຊິ່ງຖືເປັນຕົວເລກທີ່ ສູ ງ ທີ່ ສຸ ດ ໃໝ່ເທົ່າທີ່ມີການລາຍງານ.

ສຳລັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນມີທັງໝົດ 594 ກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

– ສະຫວັນນະເຂດ 551 ຄົນ (ຊຸມຊົນທົ່ວໄປ 8 ຄົນ, ໃນສະຖານທີ່ ຄຸ ມ ຂັ ງ 543 ຄົນ)

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 11 ຄົນ

– ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 29 ຄົນ

– ຈຳປາສັກ 1 ຄົນ

– ໄຊຍະບູລີ 1 ຄົນ

– ແຂວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ

ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ນຳເຂົ້າມີ 358 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ

– ສະຫວັນນະເຂດ 80 ຄົນ

– ຄຳມ່ວນ 112 ຄົນ

– ຈຳປາສັກ 54 ຄົນ

– ສາລະວັນ 110 ຄົນ

– ໄຊຍະບູລີ 1 ຄົນ

ມາຮອດປັດຈຸບັນລາວມີ ຍ ອ ດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 13,909 ຄົນ, ກຳ ລັ ງ ປິ່ນປົວ 4,366 ຄົນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດສະສົມ 11 ຄົນ.