ຊາຍ ພິ ກ າ ນ ບໍ່ມີພໍ່ບໍ່ມີແມ່ຂໍ ກີ ນ ນຳຄົນອື່ນແບບວັນໆ

ວັນທີ 22/9/2021 ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈາກ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ຄູບາຊື່ Daungchan Vongphasy ໄດ້ໂພສວ່າ “ມະນຸດທຸກຄົນເກີດມາ ໂ ລ ກ ໃບນີບໍ່ຄືກັນ ເຫັນພໍ່ອອກຄົນໝື່ງ ພຣະ ອາຈານ ຂີ່ລົດຜ່ານ ເ ສັ້ ນ ທາງ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ເປັນຕາ ສົ ງ ສ າ ນ ບໍ່ມີພໍ່ບໍ່ມີແມ່ ແລະ ພິ ກ າ ນ ທາງຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ ພຣະ ອາຈານ ຖາມວ່າ ຈະໄປໃສ ລາວຕອບວ່າ ຈະຍ່າງໄປຊື້ ຢ າ ສູ ດ ວ່າສັນ ບໍ່ມີຮອດເຮືອນຢູ່ ແຕ່ລະມື້ ກະ ຂໍ ກີ ນ ນຳຄົນອື່ນແບບວັນໆ ບາງເທື່ອຜູ້ ໃ ຈ ບຸ ນ ໃຫ້ກີນ ພໍ່ອອກແມ່ອອກ ທ່ານໃດຢາກ ຊ່ ວ ຍ ເ ຫຼື ອ ລາວກະໄດ້ເດີ ຕິ ດ ຕໍ່ຫາ ພຣະ ອາຈານເລີຍໂທ: 020 99165300”