ມັນມາອີກແລ້ວພາຍຸຫັ້ນນະປານໃດຊິໝົດບຸມາໄດ້ມາດີເນາະ

ອຸຕຸແຈ້ງ ເ ຕື ອ ນ ພາຍຸ ຝົ ນ ຕົ ກ ໜັ ກ, ລົມພັດ ແ ຮ ງ ໄລຍະ 26-29 ຕຸລານີ້ ຢູ່ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ພາ ຍຸ ດີເປຣຊັ້ນ (Tropical Depression), ສະບັບທີ 1 ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ຕົວຢູ່ເຂດທະເລ ຈີ ນ ຕອນລຸ່ມ, ຊຶ່ງໃນເວລາ 7 ໂມງ 00 ຂອງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021 ມີຈຸດສູນກາງຢູ່ເສັ້ນຂະໜານທີ 10.8 ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 114.2 ອົງສາຕາເວັນອອກ, ກໍ າ ລັງເຄື່ອນທີ່ໃນທິດຕາເວັນ ຕົ ກ ສ່ຽງເໜືອ ຊຶ່ງຄວາມໄວສູງສຸດຢູ່ໃກ້ຈຸດສູນກາງ 45 ກິ ໂ ລ ແມັດຕໍ່ ຊົ່ ວ ໂມງ. ພາຍຸຫົວນີ້ຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຝັ່ງທາງພາກ ໃ ຕ້ ຂອງປະເທດຫວຽດ ນ າ ມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ແລະ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານພາກເໜືອຂອງປະເທດ ກ ຳ ປູເຈຍ ໃກ້ກັບພາກໃຕ້ຂອງ ປ ະ ເທດລາວ ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ນີ້.

ຄ າ ດ ຄະເນເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງພາຍຸ ຊຶ່ງຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕົ ກ ໜັ ກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງໃນໄລຍະວັນທີ 26 ຫາ 29 ຕຸລາ 2021. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງ ເ ຕື ອ ນ ເຖິງອຳນາດການ ປົ ກ ຄອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາ ຊົ ນ ບັນດາເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາແຂວງ ອັດ ຕ ະ ປື, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ ຈົ່ງມີສະ ຕິ ລ ະ ມັດລະ ວັ ງ ຕໍ່ສະພາບຝົນ ຕົ ກ ໜັ ກ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ທີ່ຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີ ນ້ຳຖ້ວມ ອັ່ ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ ຍື່ ງ, ຕົ້ນໄມ້ ຫັ ກ ລົ້ມ ແລະ ເຮືອນເປ່ ເ ພ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ໃນໄລ ຍ ະ ນີ້, ຂໍໃຫ້ ຕິ ດ ຕາມຂ່າວ ພ ະ ຍາກອນອາກາດ ຈາກກົມອຸ ຕຸ ນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກ ະ ສາດ ໃນໄລຍະ 1 ຫາ 3 ວັນ ຕໍ່ ໜ້ານີ້.