ເລີ່ມແລ້ວການແລ່ນ385ກິໂລແມັດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ເລີ່ມແລ້ວ ການແລ່ນ 385 ກິໂລແມັດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອລະດົມທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຮງໝໍ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ທີມແລ່ນ ລວມມີທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ສ້າງສັງ ສິ່ງທີ່ດີ ໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ. ການແລ່ນ ໃນມື້ທໍາອິດ ແມ່ນຈາກ ປະຕູໄຊ -ແສນຊຸມ ໄລຍະທາງ 80 ກມ. ທ່ານສາມາດ ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈໃຫ້ນັກແລ່ນ ທຸກຄົນ ໂດຍການ ຮ່ວມບໍລິຈາກ ຜ່ານກິດຈະກຳນີ້ນຳກັນ. ຂໍໃຫ້ນັກແລ່ນທຸກຄົນ ແລ່ນຢ່າງປອດໄພ ແລະຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ. ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022