ຜົວຕີເມຍຍ້ອນເມຍຮ້າຍບໍ່ໃຫ້ຫຼີ້ນເກມ

ຝາກເປັນອຸທາຫອນເດີ ຜູ້ ຍິ ງ ທຸກຄົນເລືອກຜູ້ຊາຍ ຕ້ອງເລືອກຄົນທີ່ເປັນນີໄສຜູ້ໃຫຍ່ ບໍ່ ຕິ ດ ເກມ ບໍ່ ຕິ ດ ບານ ບໍ່ ຕີ ດ ເຫຼົ້າ ຕິ ດ ເບຍ ຜູ້ຊາຍທີ່ມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແ ຮ ງ ຊວງໃຊ້ຊີວີດຕອນ ກຳ ລັງເປັນແຟນກັນ ບໍ່ເກີນໜື່ງເດືອນ ກໍ່ຮູ້ຜູ້ຊາຍ ປ ະ ເ ພ ດ ນີ້ ມັກຈະເປັນຜູ້ຊາຍອາລົມຮ້ອນ ຜູ້ຊາຍມັກໂມຫາ ມັກໃຊ້ຄຳວ່າ ກູ ມຶ ງ ເອົ້າແຕ່ໃຈໂຕເອງຖ້າໂລດຕອນເປັນຜົວເມຍ ຈະເຈີສອກເຈີ ກຳ ປັນມັນ ເພາະໃນຊວງເປັນແຟນກັນ ມັນກໍ້ອາດຈະເກງໃຈ ເພາະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງ ຖ້າມື້ໃດແຕ່ງງານກັນແລ້ວກຽມເຈີໂລດ, ຜົວໃຈ ໂ ຫ ດ ໃຊ້ ກຳ ປັ້ນສົກຕາເມຍ ພ້ອມສອກ ສັ ບ ຍ້ອນເມຍດຶກໂທລະສັບຖິ້ມ ຕອນ ກຳ ລັງຫຼິ້ນເກມ, ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສ໌ບຸກ ຊື່ Touy Homphan Donluangphachan ໄດ້ລະບຸວ່າ ຜົວໃຈ ໝ າຜົວຫລິ້ນເກມປີຟາຍ ກຳ ລັ່ງມັນ ເມຍລະຫິວເຂົ້າຊວ່ນຜົວອອກໄປກີນເຂົ້າ ຜົວ ກຳ ລັງເພີນກັບເກມ ເມຍເຫຼືອໃຈໄປຍາດໂທລະສັບຜົວດືກຖີ້ມ ຜົວລຸກຂື້ນ ກຳ ປັນໃຊ້ຕາ2ບາດ , ສອກ ສັ ບ ຖື ກ ປາກຈົນປາກ ແ ຕ ກ, ບີບຄໍ ຈົນສະລົບ ເມຍໄປຟືນຢູ່ໂຮງໝໍ ທ້າຍເດືອນທັນວາ 2021 ທີ່ ປ ະ ເທດໄທ

..........