ເສຍຊີວິດສູງສຸດ 12 ຄົນແລະຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.007 ຄົນ

ສປປລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນເສົາ 25/12/2021 ກວດພົບການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1.007 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສູງສຸດ +12 ຄົນ.

........