ຊາຍຄົນໜື່ງຄຽດໃຫ້ທະນາຄານເລີຍຈູດທະນາຄານຖີ້ມ

ທ້າວ ວາຊິມ ມູລາ ອາຍຸ 33 ປີ ໄດ້ເຮັດເລື່ອງຂໍກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງເປັນເງິນ ຈຳ ນວນ 6.1 ລ້ານລູປີ ຫຼື ປ ະ ມານ 721.000.000 ກີບ, ເມື່ອເດື່ອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າຄຳຂໍຂອງເຂົາກໍຖືກ ປ ະ ຕິເສດໄປ ເນື່ອງຈາກເຂົາບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດພໍທີ່ຈະຢືມເງິນ ຈົນມາເຖິງວັນທີ 9 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາລາວໄດ້ຂີ່ລັດຈັກໄປທີ່ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍທຸບແກ້ວ ແລະ ໄດ້ຊີດສະເປເຄມີຊະນິດໜຶ່ງໃສ່ແລ້ວຈູດໄຟ. ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວມີ ພ ະ ຍານຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ເລົ່າວ່າ:

ຫຼັງຈາກທີ່ສັນຍານໄຟໄໝ້ດັງຂຶ້ນເຂົາກໍເຫັນຄວັນລອຍອອກມາຈາກພາຍໃນອາຄານ ຊາວບ້ານໃນແຖວນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮີບຄວບຄຸມໂຕ ທ້າວ ວາຊິມ ໄວ້ຈົນກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳ ຫຼວດຈະມາຮອດ ຜ່ານການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າ ຕຳ ຫຼວດໄດ້ບອກວ່າ: ຜູ້ກໍ່ເຫດເກີດໃຈ ຮ້ າ ຍ ຫຼາຍທີ່ທາງທະນາຄານບໍ່ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໃຊ້ສະເປເຄມີຊີດແລ້ວຈູດໄຟເຜົາ. ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຄວາມຄຸມໄຟໄວ້ໄດ້ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າເຫດການໄຟໄໝ້ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍມີຄອມພິວເຕີ 5 ເຄື່ອງ, ພັດລົມ, ປຶ້ມຝາກເງິນ, ເຄື່ອງນັບເງິນ ແລະ ເງິນສົດ ຈຳ ນວນ 1.2 ລ້ານລູປີ ຫຼື ປ ະ ມານ 371 ລ້ານກີບ.