ລົດຂົນສົ່ງເພຄາກາງພູທາງຕິດຄັດພູສະແກນ

ສະພາບເສັ້ນທາງ ຕິ ດ ຄັດ ເຂດທາງພູສະແກນ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນລົດຂົນສົ່ງເພຄາກາງພູ ເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022.