ເຖີງຈະທຸກຈົນກໍ່ຕ້ອງດີ້ນລົ້ນກັນໄປ

ຊີວິດຄົນເຮົາມັນເລືອກເກີດບໍ່ຫຼໄດ້ແທ້ໆບາງຄົນເກີດມາລວຍບາງຄົນເກີດມາຈົນ ເມື່ອຊີິວິດເກີດມາຈົນກໍ່ຕ້ອງດິ້ນລົນກັນໄປ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອົດທົນສູ້ຊີວິດຕໍ່ໄປເດີ້, ເດືອນພະຈິກ 2021 ທີ່ປະເທດມຽນມາ