ມີຄົນ ຖື ກ ເ ຜົ າ ນັ່ ງ ຢ າ ງ ຕໍ່ເນື່ອງອີກແລ້ວ

ປ ະ ກາດຫາພີ່ນ້ອງຜູ້ເສຍຊີວິດຖືກ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ ແລ້ວເອົາໄປເຜົາ. ໃນວັນທີ 25/1/2022 ມີ ປ ະ ຊາຊົນເຂດ ບ້ານຫ້ວຍຫ້ອມ ພົບເຫັນສົບຖືກເຜົາໃນປ່າເປັນ ເ ພ ດ ຊາຍ ອາຍຸ ປ ະ ມາ 35 ຫາ 45 ປີ ສູງ ປ ະ ມານແມັດ 1.70 ຖືກ ຂ້ າ ແລະເອົາໄປເຜົາ, ຈຸດພົບສົບແມ່ນຢູ່ເຂດ ບ້ານຫ້ວຍຫ້ອມ

ເມືອງສີໂຄດ ຕ ະ ບອງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆຕື່ມອີກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຄົນມາແຕ່ໃສ. ດັ່ງນັ້ນ ສະມາຄົມອາສາກູ້ ໄພ ນະຄອນຫຼວງ 1624 ຈຶ່ງໄດ້ມ້ຽນສົບ ແລ້ວນຳມາໄວ້ທີ່ໂຮງເຢັນ. ຖ້າໃຜສົ່ງໃສວ່າແມ່ນພີ່ນ້ອງໃຜສາມາດ ຕິ ດ ຕໍ່ພົວ ພັ ນ ໄດ້ໂທ: 020 5669 1624