ຈັ ບ ຄົນ ຕຳ ແມ່ຕູ້ແລ້ວໜີໄດ້ແລ້ວ

ຈັ ບ ໄດ້ແລ້ວຄົນຂັບລົດ ຕຳ ຜູ້ເຖົ້າເສຍຊີວິດຢູ່ໜ້າ ຕ ະ ຫຼາດນາແຄ ແລ້ວຫຼົບໜີ ວັນທີ 26/1/2022, ເຟສບຸກ Khoun Phoulamphet ໄດ້ໂພສ ສະແດງຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນທີ່ ທີ່ຊ່ວຍແຈ້ງຂໍ້ມູນຈົນສາມາດນຳໄປສູ່ການ ຈັ ບ ຕົວຜູ້ຂັບລົດ ຕຳ ແມ່ຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ ເຊີ່ງ ເຫດທີ່ເກີດນັ້ນ ແມ່ຕົນເອງ

ໄດ້ຮັບບາດ ເ ຈັ ບ ສາຫັດ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ ຢູ່ໜ້າ ຕ ະ ຫຼາດນາແຄ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເວລາ 10:00 ຂອງວັນທີ 14/1/2022 ແລ້ວໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບໜີ. ໃນວັນທີ 25/1/2022 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກໍສາມາດ ຈັ ບ ຕົວຜູ້ຂັບລົດ ຕຳ ແລ້ວໜີໄດ້ແລ້ວ. ລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕາມຫຼັງ.