ບໍ່ໃຫ້ລັດຊື້ລົດໃໝ່-ລັດຈະບໍ່ຊື້ລົດໃໝ່

ນາຍົກບໍ່ໃຫ້ລັດຊື້ລົດໃໝ່ ລັດຈະບໍ່ຊື້ລົດໃໝ່ ໂດຍຈະດັດສົມໃຊ້ລົດເກົ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ທ່ານ ພັ ນ ຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ປ ະ ເດັນ ສ ຳ ຄັນໃນການ ປ ະ ຢັດ ຕໍ່ກອງ ປ ະ ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021 ເຊິ່ງຈະເລີ່ມ ປ ະ ຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດຮັບໃຊ້ບໍລິຫານລັດ ເມື່ອສິ້ນສຸດກອງ ປ ະ ຊຸມສະພາ, ທີ່ສປປລາວ