ສານຕັດສິນປະຫານຊີວິດອະດີດປະທານບໍລິສັດແຫ່ງໜື່ງທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເບິ່ງບົດຮຽນຈາກຈີນ ເລື່ອງປາບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຕ້ອງເດັດຂາດ

ມາດຕະການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລັດວິສະຫະກິດຂອງຈີນເສຍຫາຍ, ຈີນສັ່ງປະຫານຊີວິດທ່ານ ໄຫຼສ່ຽວມິນ ອະດີດປະທານບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງຈີນ

ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫລວງ ມູນຄ່າເສຍຫາຍເກືອບ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,​ ເຮັດໃຫ້ລັດ, ປະເທດແລະບໍລິສັດເສຍຫາຍ,ເປັນພາລະໃຫ້ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເດືອນມັງກອນ 2021

(ພັກຄອມມູນິດຈີນວ່າ ເວົ້າແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ 100% ບໍ່ດັ່ງນັນປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ,​ເຊື່ອມສັດທາ)