ດຳນາຕອນກາງຄືນຍ້ອນອາກາດຮ້ອນ

ເປັນໄອເດຍທີ່ດີຫລາຍ ດຳນາຕອນກາງຄືນ ເພາະອາກາດບໍ່ຮ້ອນ

ພາບການດຳນາກາງຄືນນີ້ ຖືກແຊກັນໃນສື່ອອນລາຍຂອງຫວຽດນາມ​ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້…

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຊາວນາບາງເຂດຢູ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຊ້ວິທີດຳນາໃນຕອນກາງຄືນ​ ເພື່ອໜີອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າໃນຕອນກາງເວັນ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຊາວນາບາງເຂດຢູ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຊ້ວິທີດຳນາໃນຕອນກາງຄືນ​

ເພື່ອໜີອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າໃນຕອນກາງເວັນ, ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຫວຽດນາມ