ຫຼາຍຮ້ານກີນດື່ມສີ່ງ ມື ນ ເ ມົ າ ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ເ ຮ ຮ າ ໃນໄລຍະເຂົ້າພັນສານີ້

ຕັ້ງແຕ່ມີການປະກາດຜ່ອນຜັນ​ ວັນທີ​ 20​ ກໍລະກົດ​ 2021​ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເປີດຮ້ານອາຫານ​ (ສາມາດນັ່ງກິນໄດ້),​ ສວນອາຫານ​ ແລະ​ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ​ແຕ່ມີກໍລະນີ​ ຫ້ າ ມ ບໍ່ ໃ ຫ້ ມີການຂາຍ ຫຼື​ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ທ າ ດ ເ ຫຼົ້ າ ທຸກຊະນິດ ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຈາກການສັງເກດຜ່ານທາງເຟສບຸກ ຫຼື​ ໃນໂລກອອນລາຍຕ່າງໆ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ​ ເຫັນໄດ້ວ່າມີຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ(ໄລຍະ​ເຂົ້າພັນສາ)​,​

ນັ່ງ​ກິນອາຫານ​ ພ້ອມ ເ ຄື່ ອ ງ ດື່ ມ ບໍລິການຄົບຮູບແບບ ພ້ອມທັງໂພສລົງໃນໂຊຊຽວ ເຊິ່ງເປັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ. ຈາກກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້​ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີການຈັດການແນວໃດ​?? ແລະ​ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມແນວໃດ?? ຫາກມີກໍລະນີການແພ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19​ ຂຶ້ນອີກຮອບ.