ບ້ານຈັດສັນປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍຈະໃຫ້ສໍາເລັດທ້າຍປີນີ້

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ ບ້ານຈັດສັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພຈາກເຫດການ ສັນເຂື່ອນອ່າງເກັບນໍ້າສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແ ຕ ກ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດທ້າຍປີນີ້. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 700 ຫລັງ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພຈາກເຫດການສັນເຂື່ອນອ່າງເກັບ ນໍ້າສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແ ຕ ກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ສຳເລັດແລ້ວ 65% ຄາດວ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດຈະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ທ່ານ ລັດຕະນະພອນ ເທບສຸວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງອັດຕະປື, ທັງເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສໍາພາດຜ່ານລາຍການ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 3 ປີ ເຫດການ ສັນເຂື່ອນອ່າງເກັບນໍ້າສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແ ຕ ກ (23/07/2018-23/07/2021) ວ່າ: ເຮືອນຢູ່ຖາວອນທີ່ກໍ່ສ້າງມີທັງໝົດ 802 ຫຼັງ, ໃນນີ້ ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍິ່ປຸ່ນ 66 ຫຼັງ ແລະ ລັດຖະບານໄທ 45 ຫຼັງ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ.

ສ່ວນອີກ 700 ຫຼັງແມ່ນທຶນຂອງບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຈຳນວນ 24,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມສໍາເລັດແລ້ວ 65% ໃນນີ້ ມີປະຊາຊົນໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວ 182 ຄອບຄົວ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຢູ່ອາໃສຢູ່ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນສິງ ຫາຈົນຮອດ ເດືອນທັນວາ ປີ 2021 ໃຫ້ສໍາເລັດທັງໝົດ. ທ່ານ ລັດຕະນະພອນ ເທບສຸວັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ຍ້ອນການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮງງານຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງບໍ່ສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໝັ້ນໃຈວ່າການກໍ່ສ້າງຈະສໍາເລັດແນ່ນອນໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພຈາກເຫດການ ສັນເຂື່ອນອ່າງເກັບນໍ້າສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແ ຕ ກ ແບ່ງ ອອກເປັນ 4 ປະເພດ ຄື:

+ ປະເພດທີ 1: ເຮືອນກໍ່ສອງຊັ້ນ.

+ ປະເພດທີ 2: ເຮືອນກໍ່ຊັ້ນລຸ່ມ ແລະ ຊັ້ນເທີງໄມ້

+ ປະເພດທີ 3: ເຮືອນກໍ່ຊັ້ນດຽວ.

+ ປະເພດທີ 4: ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ

ທັງໝົດນີ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍອີງຕາມຜົນ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຫຼື ຖານະແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕົວຈິງທີ່ມີການປະເມີນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດແລ້ວ.