ສປປລາວ ກຽມຕ້ອນຮັບວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ 1 ລ້ານໂດສ ຈາກ ສປ ຈີນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 26 ກໍລະກົດ 2021. ຊົມເຊີຍ ແຈ້ງຂ່າວດີ ສປປລາວ ກຽມຕ້ອນຮັບ Sinopham ເພີ່ມອີກ 1 ລ້ານໂດສ ຈາກ ສປ.ຈີນ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ສປປລາວ ເພື່ອ ແຈ້ງຂ່າວດີ ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ແຈ້ງຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜອງຢາ ວັ ກ ຊີ ນ ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ທີ່ຜະລິດໂດຍ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ

“ ຈໍານວນ 1 ລ້ານໂດສ ”ໃນໄວໆນີ້ … ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ສໍານັກງານທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ສະຖານທູດ ສປ.ຈີນ ປະຈໍາ ສປປລາວ ,ຄະນະກໍາມະທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ , ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພວມກະກຽມວຽກງານ ດ້ານການຂົນສົ່ງ ເງື່ອນໃຂ ແລະ ລະບຽບການຈໍານວນໜຶ່ງຮ່ວມກັນ , ຄາດວ່າທຸກຝ່າຍພວມຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວທີ່ສຸດ
ສ່ວນດ້ານພິທີການຕ້ອນຮັບ