ເມືອງວິລະບູລີປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໃນຫຼາຍບ້ານຂອງ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ ການນຳຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງໄປກວດກາຄວາມເສຍຫາຍ