ແ ຮ ງ ງານລາວກັບບ້ານຈຳນວນຫລາຍດ່ານຊ່ອງເມັກ-ວັງເຕົ່າ

ດ່ວນ ດ່ານຊ່ອງເມັກ ແຂວງອຸບົນຣາຊທານີ – ວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ ແ ຮ ງ ງານລາວກັບບ້ານ ຈຳນວນຫລາຍ ຫຼ້າສຸດ ພາບບັນຍາກາດ ພີ່ນ້ອງລາວເດີນທາງກັບບ້ານເກີດ ທີ່ດ່ານ ຊ່ອງເມັກ-ວັງເຕົ່າ 26/7/2021 ເລີ່ມແອອັດໄປດ້ວຍຜູ່ຄົນທີ່ກຳລັງ ເດີນທາງກັບບ້ານ ເນື່ອງຈາກ ຫນີຈາກສະພາບ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນປະເທດ ໄ ທ ຈິ່ງເດີນທາງ ກັບພູມລຳເນົາເດີມ ເພື່ອ ລົດຄວາມ ສ່ ຽ ງ ແລະອີກຢ່າງ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງແນ່ເດີ ຢ້ າ ນ ບໍ່ ຕິ ດ ເຊື້ອທາງອຶ່ນ ຊິມາ ຕິ ດ ເຊື້ອຕອນ ຂ້າມດ່ານຫັ້ນດອກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂໍ ວອນກັບ ແ ຮ ງ ງານແລະຜູ່ເດີນທາງ ເຂົ້າ ສປປລາວ ບໍ່ວ່າ ຈະຢູ່ຈຸດໃດ ຂໍໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້

1. ຂ້າມດ່ານມາແລ້ວ ໃຫ້ໄປກັກໂຕ ຕາມເພິ່ນພາໄປ ຫ້າມໂຕນຫນີລັກຫນີ
2. ເຂົ້າກັກໂຕແລ້ວ ໃຫ້ຮັກສາ ມາລະຍາດ
3. ຫລັງຈາກກັກໂຕແລ້ວ ຈາກທາງ ພາກລັດເພິ່ນ ໃຫ້ກັບໄປກັກໂຕຢູ່ບ້ານອີກ ຕິ ດ ຕາມອາການ
4. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່

ສິ່ງບໍ່ຄວນເຮັດ ລັກຂ້າມບໍ່ແຈ້ງ, ມີອາການບໍ່ບອກ, ສອບຖາມບໍ່ຕອບ, ກວດອາການຫາ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມື ບໍ່ປະຕັດຕາມ ຄຳສັ່ງ ສິ່ງນີ້ ບໍ່ຄວນເຮັດ