ປະລິມານນ້ຳຂອງເພີ່ມຂື້ນທີ່ເຂດດອນຈັນ

ປະລິມານນ້ຳຂອງ ເຂດດອນຈັນ ແລະ ບໍລິເວນໜ້າແລນມາກ ເວລາ 18:00 ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າມີປະລິມານນ້ຳຂອງ ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ ເຖິງວ່າຝົນຈະຢຸດຕົກແລ້ວກໍ່ຕາມ ເຂດອື່ນເດ ເປັນແນວໃດແນ່ແລ້ວ ອັບເດດກັນແນ່ເດີ້??