ໂຮງແຮມພູເຂົາໄຟທີ່ປະເທດຊີລີງາມຫຼາຍ

ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນໂຮງແຮມອາຄານພູເຂົາໄຟ ທີ່ມີຄວາມແປກ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກໂຮງແຮມແຫ່ງອື່ນ ເພາະມີນ້ຳຕົກໄຫຼຜ່ານອອກມາຈາກຍອດຕືກ ຕະຫຼອດເວລາ ເປັນໂຮງແຮມແຫ່ງດຽວໃນໂລກກໍ່ວ່າໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຖືໄດ້ວ່າ ມີຄວາມສວຍງາມຫຼາຍ. ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນ ປະເທດຊີລີ

ເຊີ່ງເປັນໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ ທ່າມກາງທຳມະຊາດ ທີ່ບໍ່ເນັ້ນຄວາມລູຫຼາປານໃດ ແຕ່ເປັນທຳມະຊາດຢ່າງສຸດໆ ຄືກັບໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບພູເຂົາໄຟຕະຫຼອດເວລາເລີຍ. ຖ້າວ່າທ່ານໃດມີໂອກາດໄດ້ໄປທີ່ໂຮມແຮງແຫ່ງນີ້ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກ ສະຫງົບແບບທຳມະຊາດໄປເຕັມໆ ຢ່າງແນ່ນອນ.