ຍ່າງແຕ່ ວັງວຽງ ຊິໄປ ທ່າແຂກ ໄປຫາພໍ່ແມ່

ວັນທີ 25/9/2021 ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຟ ສ ຄົ ນ ໜື່ ງ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ ລ າ ວ ແນ່ ໃຜທີ່ພົບເຫັນຄົນໃນ ຮູ ບ ນີ້ ຂໍຄວາມ ຊ່ ວ ຍ ເ ຫຼື ອ ລ າ ວ ແນ່ ລ າ ວ ຍ່າງມາແຕ່ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຊິໄປ ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງ ລ າ ວ ບໍ່ມີລົດ

ເນື່ອງຈາກລົດໂດຍສານໄດ້ ຢຸ ດ ແ ລ່ ນ ຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງ ລ າ ວ ໄດ້ຍ່າງມາຮອດ ບ້ານດອນໄຮ່ ແລ້ວ ຖ້າໃຜພົບເຫັນ ລ າ ວ ຊ່ວຍໃຫ້ ລ າ ວ ຕິ ດ ລົດໄປນຳແນ່ ຄົນ ລ າ ວ ຊ່ວຍໆກັນ ລ າ ວ ຍ່າງມາໄດ້ 3 ມື້ແລ້ວ

ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ກິນ 3 ມື້ ແຕ່ ລ າ ວ ກິນຂະໜົມແທນເຂົ້າ ເຊິ່ງ ຂ້ ອ ຍ ໄດ້ສອບຖາມ ລ າ ວ ລ າ ວ ຊິໄປ ທ່າແຂກ ລ າ ວ ເປັນຄົນ ຫວຽດ ລ າ ວ ຊິຍ່າງໄປຫາພໍ່ແມ່ຢູ່ ທ່າແຂກ ເພາະພໍ່ແມ່ ລ າ ວ ຖ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ”