ລົດໃຫຍ່ ປີ້ ນ ເຂດບ້ານເພຍວັດ

ໃນວັນທີ 25/9/2021 ເວລາ 4:02 ນາທີ ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ເ ຫ ດ ເຂົ້າໝາຍເລກສຸກເສີນ 1624 ວ່າ ມີເຫດ ລົດໃຫຍ່ ປີ້ ນ ເຂດບ້ານເພຍວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີມກູ້ ຊີ ບ ກູ້ ໄ ພ ນະຄອນຫຼວງ ສູນ ສັ່ ງ ການ. ຈຶ່ງໄດ້ອອກ ກ ວ ດ ສອບເຫດພົບຜູ້ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ 3 ຄົນ ເ ພ ດ ຍິ ງ 1 ຄົນ ແລະ ເ ພ ດ ຊາຍ 2 ຄົນ. ອາການເບື້ອງ ຕົ້ ນ ຜູ້ທີ່ 1 ແມ່ນ (ເ ພ ດ ຍີ ງ)

: ກະ ທົ ບ ຫົ ວ, ເ ສ ຍ ເ ລື ອ ດ ຫລາຍ, ຊີ ບ ພະຈອນບໍ່ ຕ ອ ບ ສະຫນອງ ແລະ ທີມງານໄດ້ ນ ວ ດ ຫົ ວ ໃ ຈ (CPR) ອາການເບື້ອງ ຕົ້ ນ ຜູ້ທີ່ 2 ແລະ 3 ແມ່ນ(ເ ພ ດ ຊ າ ຍ): ບ າ ດ ຖະຫລອກຕາມ ຕົ ນ ໂຕ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ ປ ະ ຖົ ມ ພະຍາ ບ າ ນ ແລ້ວນຳສົ່ງ ໂຮງໝໍມະ ໂ ຫ ສົ ດ ຢ່າງ ດ່ ວ ນ ເພື່ອໄປ ປີ່ ນ ປົ ວ ໃຫ້ຊວ່ງເຊົາ.