ຊົມເຊີຍຜົນ ສຳ ເ ລັ ດ ການ ຮ່ ວ ມ ມື້ກິລາການ ທ ະ ຫ າ ນ ( A R M Y G A M E S 2021) ລາວ – ຫວຽດ

ພາຍຫລັງຈັດການ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ກິລາການ ທ ະ ຫ າ ນ ສາກົນ ຫຼື ( A R M Y G A M E S 2021) ຢູ່ທີ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ ປິ ດ ລົ ງ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນ ຈົ ບ ງ າ ມ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021. ຜ່ານມາ ທິມນັກກິລາ ເ ຫຼົ່ າ ຮົ ບ ຊ່ າ ງ ແສງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ໃນຂໍ້ ( ຊອກຄົ້ນ ແລະ ກູ້ ໄ ຟ ສຸ ກ ເສີນ ) ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2021 ນີ້

ພັນໂທ ຄຳຟອງ ເກິ່ງທອນສິມ ຫົວໜ້າ ຄະນະຊີ້ນຳທິມນັກກິລາ ເ ຫຼົ່ າ ຮົ ບ ຊ່ າ ງ ແສງ ກ ອ ງ ທັ ບ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ກິລາການ ທ ະ ຫ າ ນ ຂອງ ເ ຫຼົ່ າ ຮົ ບ ຊ່ າ ງ ແສງໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ສຳ ຄັ ນ ທີ່ສຸດ ສຳລັບວຽກງານ ວິຊາສະເພາະຂອງ ເ ຫຼົ່ າ ຮົ ບ ຊ່ າ ງ ແສງ ກ ອ ງ ທັ ບ ປະຊາຊົນລາວ ເພາະມັນເປັນ ໂອກາດທີ່ບັນດານັກກິລາ,

ນັກວິຊາສະເພາະພວກເຮົາໄດ້ ຮັ ບ ປະສົບການອັນໃໝ່ ໃນການຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ບັນດາພາ ຫ ະ ນ ະ ອຸປະກ້ອນວິຊາສະເພາະ ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼາຍຊະນິດທີ່ທາງປະເທດ ເ ຈົ້ າ ພ າ ບ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ແລະ ທັງເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ:

ກ ອ ງ ທັ ບ ປະຊາຊົນລາສ, ຫວຽດນາມ, ເບຣາລຸນ, ຣັດເຊຍ, ມາລີ. ການເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ກິລາ ການ ທ ະ ຫ າ ນ ສາກົນ 2021 ໃນຄັ້ງນີ້ ເຖິງວ່າຈະ ຈັ ດ ຂື້ ນ ໃນໄລຍະທີ່ມີການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຂອງພະຍາດ C O V I D 1 9 ກໍ່ຕາມ

ແຕ່ບັນດານັກກິລາພວກເຮົາ ກໍ່ມີຄວາມ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈສູງ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຝຶ ກ ຊ້ ອ ມ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ການ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ, ຜ່ານ ຜ່ າ ບັນດາຄວາມ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ແລະອຸປະສັກ ຕ່າງໆມີຜົນ ສຳ ເ ລັ ດ ຢ່າງ ຈົ ບ ງາມ.

ພາບ-ຂ່າວ: ເກນ ວິໄລສານ