ມື້ ນີ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດ + 771 ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມ +3 ຄົ ນ

ລາຍງານການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະ ການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ປະຈໍາວັນ ອັ ງ ຄານ ທີ 26/10/2021, ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດ + 770 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດເພີ່ມ +3 ຄົ ນ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຕິ ດ ຕາມຖະແຫລງຂ່າວ ຈາກຄະ ນ ະ ສະເພາະກິດ ເວລາ 10:30 ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມ ມື້ ນີ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 771 ຄົ ນ, ຊຸມ ຊົ ນ 766 ຄົ ນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃຫມ່ 3 ຄົ ນ ຕົວ ເ ລ ກ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເກືອບຈະ ແ ຕ ະ ພັນ ຄົ ນ/ວັນແລ້ວ ແພດໝໍຫລາຍ ຄົ ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານກັບເຮືອນ ລາຍງານວັນທີ 26 ຜົນ ກ ວ ດ ມື້ ວານ ລາຍງານ ມື້ ນີ້ : ໃນວັນທີ 25/10/21 ໄດ້ກວດວິ ເ ຄ  າະ ທັງໝົດ 6109 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2523 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 243, ຈໍາປາສັກ 147, ຫຼວງ ພ ະ ບາງ 753, ຄໍາມ່ວນ 336, ກວດພົບ ເ ຊື້ ອ 771 ຕົວຢ່າງ

– ນະຄອນຫຼວງ: 338 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ: ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມ 160 ກໍລະນີ (ພາຍໃນທັງໝົດ) ໃນນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພ ະ ບາງ 140 ກໍລະນີ, ນ້ຳບາກ 9 ກໍລະນີ, ປາກອູ 9 ກໍລະນີ, ງອຍ 2 ກໍລະນີ.
– ບໍ່ແກ້ວ: 41 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ວຽງຈັນ: 136 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ອຸດົມໄຊ: 23 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຫຼວງນໍ້າທາ: 3 (ຊຸມ ຊົ ນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 2 (ນໍາເຂົ້າ)
– ບໍລິຄໍາໄຊ: 8 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ໄຊສົມບູນ: 1 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຄໍາມ່ວນ: 9 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ສາລະວັນ: 25 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ສະຫວັນນະເຂດ: 4 ຄົ ນ 1 (ນໍາເຂົ້າ) 3 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຈໍ າ ປາສັກ: 20 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ເຊກອງ: 1 (ຊຸມ ຊົ ນ)