ເມືອງປາກທາ ເ ຮັ ດ ຈິງຮ້ານໃດຂາຍ ເ ບ ຍ ຈະ ຖື ກ ປັບໃໝໜັກໆໂລດ

ຫ້າມຂາຍ ເ ບ ຍ ຖ້າຮ້ານໃດລະ ເ ມີ ດ ຈະ ຖື ກ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາ ສັ່ ງ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເລກທີ່ 700/ສພກ, ບກ, ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ພາຍໃນ ເມືອງປາກທາ, ເພື່ອ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍ່ຄື ເມືອງປາກທາ ໃຫ້ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ

ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດໄປເປັນວົງກວ້າງ. ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021ນີ້, ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສົມທົບກັບ ປກສ ເມືອງ ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາຮ້ານບໍລິການຈຳໜ່າຍ ເ ບ ຍ ພ້ອມທັງເຮັດບົດ ບັ ນ ທຶກ ກັບ ເ ຈົ້ າ ຂອງຮ້ານ, ນໍາໂດຍທ່ານ ສູນທອນ ສີຟອງສັກ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ທີມງານ ເ ຈົ້ າ ໜ້າທີ່ ປກສ ແລະ ຜູ້ບໍລິການຈຳໜ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ.

ການລົງກວດກາບັນດາຮ້ານບໍລິການ ຈຳ ໜ່າຍ ເ ບ ຍ ໃນຄັ້ງນີ້, ທາງທີມງານແມ່ນໄດ້ຜ່ານຄໍາ ສັ່ ງ ຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເລກທີ 201/ສພກ,ບກ, ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະ ວີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ, ຄວບ ຄຸ ມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ພາຍໃນ ເມືອງປາກທາ,

ພ້ອມທັງສ້າງບົດບັນທຶກໄວ້ກັບ ເ ຈົ້ າ ຂອງຮ້ານ ຢຸ ດ ບໍລິການຂາຍ ເ ບ ຍ ຊົ່ ວ ຄາວ ຈົນກວ່າຈະມີມາດ ຕ ະ ການຜ່ອນຜັນ, ຖ້າຫາກມີການລະ ເ ມີ ດ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳ ສັ່ ງ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດຄວບ ຄຸ ມ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂອງແຂວງ, ເມືອງ ວາງອອກແລ້ວຈະໄດ້ ປ ະ ຕິບັດຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ.