ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕອນນີ້ເປັນບ້ານແດງ 200 ກວ່າບ້ານແລ້ວ

ອັບເດດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ປະເທດລາວ ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ສະພາບທີ່ ໜ້ າ ເປັນຫ່ວງ ແລະ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າເລີ່ມຈະບໍ່ສາ ມ າ ດ ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ ເພາະເມື່ອເບີ່ງຈໍານວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພາຍໃນແລ້ວພົບວ່າເເມ່ນມີ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ລາຍວັນຈາກ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະວັນ ຊຶ່ງສະເພາະ ມື້ ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ນີ້ທົ່ວປະເທດມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົ ນ

ໃນນີ້ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພາຍໃນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົ ນ ແລະ ໄດ້ມີບ້ານແດງ ຫຼື ບ້ານທີ່ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຫຼາຍກວ່າ 200 ບ້ານຈາກ 480 ກວ່າບ້ານ ຢູ່ 9 ຕົວເມືອງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີກຸ່ມ ຄົ ນ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍທີ່ຖືເບົາຕໍ່ກັບມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍຍັງມີການລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ມາດ ຕ ະ ການຕ່າງໆທີ່ທາງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ວາງອອກ

ມີການ ລັ ກ ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດການດໍາລົງຊີ ວິ ດ ປົກກະຕິແບບໃໝ່ໂດຍໃສ່ຜ້າ ອັ ດ ປາກ-ດັງເມື່ອຢູ່ຫຼາຍ ຄົ ນ, ຮັກສາໄລ ຍ ະ ຫ່າງ, ບໍ່ໄປສະຖານທີ່ແອ ອັ ດ ຫຼື ສະຖານທີ່ ສ່ ຽ ງ, ໝັ່ນລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມື ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນຮອດເວລາແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ທີ່ທຸກ ຄົ ນ ໃນປະເທດລາວຄວນໃສ່ໃຈກັບມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະບໍ່ສາ ມ າ ດ ຄວບຄຸມໄດ້.