ສັງຄົມນັບວັນແລ້ງຮອດນ້ຳໃຈ

ເດັກນ້ອຍຢູ່ແຖວສວນເຈົ້າອານຸວົງ ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງ ໜ້າສົງສານແທ້ ນອນຕາກໝອກເປັນຕາອິດູຕົນ ເດັກກຳພອຍ ບໍ່ມີໃຜມາສົນໄຈ ນີ້ລະນະຊີວິດມະນຸດ ລຳບາກຕັ້ງແຕ່ເກີດ ຄົນບໍ່ມີເງິນທຳມະດາກໍ່ບໍ່ມີໃຜສົນໄຈ ຈະເລີນແຕ່ຊັບສິນ ແຕ່ຈິດໄຈບໍ່ໄດ້ຈະເລີນໄປນຳ ມື້ນີ້ຂໍຈົ່ມແນ່ເຖາະ, ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ ນຄວຈ