ລັກຕັດສາຍສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບໄປຂາຍ

ຫນີບໍ່ລອດ ຈັບໄດ້ແລ້ວ ຄົນຢູ່ ອັດຕະປື ມາເຮັດການກໍ່ສ້າງຢູ່ ຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ມີເງິນ+ກັບກິນຍາເລີຍມາລັກຕັດສາຍ TELECOM ເພື່ອໄປຂາຍຈັບໄດ້ເລີຍຈັດໃຫ້ຫນັກນ້ອຍ1ຕອນນີ້ມອບໃຫ້ທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລ້ວ, ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022