ຈັບຜິດຄົນຄາດຕະກອນຕົວຈີງຍັງລອຍນວນເລັ່ງຕາມຫາ

ອັບເດດຂ່າວຄາດຕະກຳ ລູກ-ເມຍ ຕອນນີ້ຜູ້ເປັນແມ່ເສຍຊີວິດ ແຕ່ລູກຍັງອາການໂຄມາ ຈັບຄົນຮ້າຍໄດ້ແຕ່ຈັບຜິດຄົນ ຕາມການລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງເປັນພຽງບ່າວສາວກັນ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຜົວເມຍ ເຊິ່ງລູກແມ່ນລູກຕິດນຳຜົວເກົ່າ ຜູ້ຍິງເຮັດວຽກຢູ່ການເງິນໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລ້ວໄດ້ລົມກັບທະຫານຄົນນີ້ ທີ່ຫາກໍຮຽນທະຫານພັນທະ ປີ1

ແຕ່ຝ່າຍຍິງຢາກເລິກມັນກໍບໍ່ຍອມເລິກ ເລີຍເກີດມີການຜິດຖຽງກັນຈົນໄດ້ທຳຮ້າຍທັງສອງແມ່ລູກ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນແມ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ລູກຍັງຢູ່ໃນອາການໂຄມາ ສ່ວນການຈັບກຸມແມ່ນໄດ້ມີລາຍງານວ່າຈັບໄດ້ ແຕ່ຈັບຜິດຄົນ ສະນັ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນຍັງຈັບຄົນຮ້າຍບໍ່ໄດ້ ແຖມຍັງມີອາວຸດປືນອີກດ້ວຍ ອັນຕະລາຍສຸດໆ, ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ