ຂໍເງິນຊ່ວຍໂຮງໝໍທີ່ຂາດເຂີນອຸປະກອນການແພດ

ມື້ນີ້ ຂໍອະນຸຍາດ ເກັບພາບ ມື້ທີ 2 – ແສນຊຸມ -ວັງວຽງ ງານແລ່ນ 385 ກມ ວຽງຈັນ -ຫລວງພະບາງ ເພື່ອລະດົມທືນຊ່ວຍໂຮງໝໍເດັກ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ຄັ້ງທີ 8 ລະຫວ່າງ 25-29 ຕຸລາ 2022 ມາຝາກ