ອົດໄຈບໍ່ໄຫວ ເ ອົ າ ກາງທາງເລີຍເນາະ

ເກີດເຫດ ດູ ດ ອົ ມ ເລີຍຢູ່ເທີງລົດ2ແຖວ, ມີຊາຍແລະຍິງຄູ່ຫນື່ງ ດູ ດ ອົ ມ ເລີຍຢູ່ເທີງລົດ2ແຖວ ໂດຍຖືກຖ່າຍຄຣິບຈາກຄົນທີ່ສັນຈອນຕາມທາງ ເໝືອນອົດ ໄ ຈ ບໍ່ໄຫວ ແກ້ໂສ້ງອອກ ໃຫ້ອີກຝ່າຍຈັບ ລູ ບ ຄຳໄປມາ ເພາະອົດ ໄ ຈ ບໍ່ໄຫວທີ່ຈະຮອດເຮືອນພັກ, ລົດ ຕ ະ ຫຼາດເຂດດົງໂດກ, ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ ນຄວຈ