ຄົນລາວຮ່ວມສະໜັບສະໜູນການແລ່ນຮອດ258ກ່ວາລ້ານກີບ

ການແລ່ນ 385 ກິໂລແມັດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອລະດົມທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຮງໝໍ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ທີມແລ່ນ ລວມມີທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ສ້າງສັງ ສິ່ງທີ່ດີ ໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ. ການແລ່ນ ໃນມື້ທີ່ສອງ ແມ່ນຈາກ ແສນຊຸມ-ວັງວຽງ ລວມ ໄລຍະທາງ 75 ກມ. ປະຈຸບັນ ມວນນໍ້າໃຈ ຈາກຄົນລາວ ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນ ການແລ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຮອດ 258 ກ່ວາລ້ານກີບແລ້ວ !!! ທ່ານສາມາດ ຮ່ວມສົ່ງແຮງໃຈໃຫ້ນັກແລ່ນ ທຸກຄົນ ໂດຍການ ຮ່ວມບໍລິຈາກ ຜ່ານກິດຈະກຳນີ້ນຳກັນ. ຂໍໃຫ້ນັກແລ່ນທຸກຄົນ ແລ່ນຢ່າງປອດໄພ ແລະຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ. ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022