ພິທີກອນ “ອາໂນມາ” ໂຄວິດລົງປອດເກືອບເສຍຊີວິດ

ຈາກເຟສບຸກ Anoma Bee Rathida ໄດ້ໂພສວ່າ

ລົບກວນໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ26.12.2021 ຄົບຮອບ 1ເດືອນ ທີ່ ອາໂນມາ ເກືອບເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ19 ລົງປອດຂໍອະນຸຍາດ ເລົ່າເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນກັບ ອາໂນມາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ເປັນອຸທາຫອນ ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈ ສໍ າ ລັບ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ອັນ ຕ ະ ລາຍສໍ່າໃດພ້ອມນີ້ກໍຂໍໃຊ້ຫນ້າເຟສບຸກນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫລືອທຸກຢ່າງ ໃຫ້ ອາໂນມາ ລອດຈາກຄວາມ ຕ າ ຍ ທີ່ມັນຢູ່ໃກ້ ອາໂນມາ ພຽງແຕ່ຄືບດຽວຂໍເລົ່າເລີຍ.19.11.2021 ເລາ 20:30 ອາໂນມາ ຮູ້ສຶກໄຂ້ແລະໄອ ຈຶ່ງໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງກວດແບບໄວມາກວດເອງ ຜົນອອກມາເປັນບວກ ກວດສອງເທື່ອນໍາເຄື່ອງກວດມາກວດໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ເຮືອນນໍາກັນອີກ 6ຄົນ ຜົນອອກມາ ທຸກຄົນເປັນລົບ20.11.2021 ຕອນບ່າຍ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈຈຶ່ງພາກັນໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍເອກະຊົນແຫ່ງຫນຶ່ງ ຮອດ 22:00 ໂມງ ຫມໍທີ່ຢູ່ໂຮງຫມໍເອກະຊົນ ທີ່ຄອບຄົວ ອາໂນມາ ໄປກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ໂທມາແຈ້ງວ່າ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ທັງຫມົດ.ອາໂນມາ ຕັດສິນໃຈ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ເຮືອນນໍາກັນທັງຫມົດ7ຄົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານກໍໄດ້ເຮັດໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ ພ້ອມດ້ວຍການແນະນໍາທຸກຢ່າງ ນອກນັ້ນຄະນະສະເພາະກິດກໍໄດ້ສອບຖາມເກັບ ກໍ າ ຂໍ້ມູນແລະແນະນໍາ ການເບິ່ງແຍງໂຕເອງ ແລະ ໃຫ້ເບີໂທ ຕິ ດ ຕໍ່ຖ້າມີອາການ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ 22.11.2021 ທຸກຄົນມີອາການ ເປັນຫວັດ ໄຂ້ທໍາມະດາ ນໍ້າມູກຍ້ອຍ ມີ ອາໂນມາ ຜູ້ດຽວທີ່ ໄຂ້ຂື້ນສູງ 39-40 ຫນາວສັ່ນ ເ ຈັ ບ ຫົວ ໄອຫລາຍ 23.11.2021 ທຸກຄົນ ມີອາການເບົາບາງ ອາໂນມາ ເລີ່ມ ເ ຈັ ບ ແສບຫນ້າເອິກ ສັນຫລັງແລະຍັງໄຂ້ຂື້ນສູງ ອົກຊີໃນເລືອດເລີ່ມຕໍ່າລົງ 89-90-91 ວັນທີ 24.11.2021 ທຸກຄົນດີຂື້ນ ມີແຕ່ອາການຄືຄົນເປັນຫວັດ ມີແຕ່ ອາໂນມາ ອາການ ຫ ນັ ກ ຂື້ນ ທັງຖອກທ້ອງ ຮາກ ໄຂ້ຂື້ນສູງ ໄອ ຕ ະ ຫລອດ ອົກຊີໃນເລືອດຍັງ ຕໍ່ າ ຄືເກົ່າ ຮອດ 2ໂມງກາງຄືນ ຫນາວສັ່ນ ຮາກແລະໄອ ແລ້ວກໍລົ້ມຢູ່ຫ້ອງນໍ້າ 25.11.2021 ໂທຫາ 164 ບອກອາການ ແລະ ໃຫ້ມາຮັບໄປປິ່ນປົວ ເພາະຫມໍທີ່ ຕິ ດ ຕາມອາການແລະແນະນໍາກໍບອກວ່າ ຢ້ານ ໂ ຄ ວິ ດ ລົງປອດຂ້ຽວ ຕິ ດ ຕໍ່ 164( ນ້ອງຊາຍທີ່ເປັນສາມີຂອງຜູ້ ປ ະ ກາດຂ່າວນໍາກັນ ຕິ ດ ຕາມແລະແນະນໍາ)ເວລາ: 12:45 ລົດມາຮັບໄປປິ່ນປົວຢູ່ສູນລ້າງຊ້າງ ໂຮງຫມໍສະຫນາມ ນອນໃສ່ອົກຊີ ກິນຢາ ລໍຖ້າໃຫ້ໂຮງໝໍມີຕຽງຫວ່າງ ເພື່ອເອົາເຂົ້າໄປປິ່ນປົວ 26.11.2021 ເວລາ 18:50 ລົດໂຮງໝໍມາຮັບໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ສູນກາງ 103ດ້ວຍອາການທີ່ອາດຈະ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຄວາມ ຕ າ ຍ ຢູ່ໃກ້ຄືບດຽວ ຖ້າຊ້າເຖິງຂັ້ນ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ເພາະເລືອດເລີ່ມກ້າມ ໂ ຄ ວິ ດ ລົງປອດແລ້ວ ແລະ ອົກຊີໃນເລືອດມີແຕ່ 77-78 ວັນທີ 27.11.2021 ຮູ້ເມື່ອດ້ວຍອາການດີຂື້ນ ຍ້ອນໝໍສຸມທຸກຄວາມ ພ ະ ຍາຍາມຊ່ອຍຊີວິດ.ຈາກເປັນຄົນທີ່ມີຮອຍຍິ້ມ ມີສຽງຫົວມັກເວົ້າ ຕ ະ ຫລົກ ມັກກວນຫມູ່ ມັກເວົ້າເຢີ້ຍຫມູ່ ຮອດຕອນນີ້ ອາໂນມາ ກາຍເປັນຄົນ ຊຶ ມ ເ ສົ້ າ ທັນທີ ໝໍບອກວ່າເປັນຫຍັງ ຈັກຫນ້ອຍກໍດີ ເພາະຮ່າງກາຍ ອາໂນມາ ຕອບສະຫນອງຢາໄດ້ດີ ອັນນີ້ກໍແມ່ນຄວາມໂຊກດີອັນໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງຢາໄດ້ດີ ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່ຕອບສະຫນອງກໍແມ່ນ ຫມົດບຸນທັນທີ. ຢ າ ສັ ກ ລະລາຍເລືອດກ້າມ ສັກໃສ່ຫນ້າທ້ອງມື້ລະ2ເຂັມ ສັກແລ້ວກໍມີອາການຫາຍໃຈສະດວກ ໃສ່ອົກຊີ 7ມື້ ກໍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຕື່ມອີກ. ອາການດີຂື້ນເປັນລໍາດັບ ໂຊກດີຫລາຍທີ່ຮອດມືແພດຫມໍໄວແລະໂຮງຫມໍມີຕຽງຫວ່າງ ເພາະສະຖານະການໃນການລະບາດຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ໄລນະນີ້ແມ່ນ ຄົນ ເ ຈັ ບ ລົ້ນໂຮງຫມໍແທ້ໆ.28.11.2021 ໝໍມາ ສັ ກ ຢ າ ໃຫ້ຕອນເຊົ້າ ແຈ້ງຜົນຈາກການ X-Ray ປອດ ກວດຫົວໃຈ ແລະ ກວດເລືອດ ຜົນອອກມາ ໂ ຄ ວິ ດ ລົງປອດແລ້ວ 30% ແລະ ຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າຄໍາຖາມທີ່ ອາໂນມາ ຖາມຫມໍ ກໍຄື: ຂ້ອຍຈະ ຕ າ ຍ ບໍ່? ຂ້ອຍຈະລອດບໍ່? ລູກຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ( ນໍ້າຕາໄຫລອອກເອງ )ຮອດ ວັນທີ 7.12.2021 ເວລາ 20:30 ອາໂນມາ ໄດ້ອອກໂຮງໝໍ ປອດ ໄ ພ ແລ້ວ ສາມາດກັບມາຫາຄອບຄົວໄດ້ ແຕ່ ຍັງຕ້ອງແຍກໂຕຈາກຄົນໃນເຮືອນໃຫ້ຄົບ 7ມື້ນະໂອກາດນີ້ ອາໂນມາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ ມາຍັງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ທີມງານແພດຫມໍ ໂຮງໝໍ ສູນກາງ 103 ທຸກຄົນທີ່ປິ່ນປົວແລະເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ ອາໂນມາ, ແພດຫມໍທຸກຄົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປິ່ນປົວຄົນ ເ ຈັ ບ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ.......