ຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈຳນວນຫຼາຍແລ້ວ

ຄົນລາວບໍ່ຖີ້ມກັນຍອດບໍລິຈາກໄດ້ 20 ກວ່າລ້ານກີບ ໃຫ້ຜູ້ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ຈາກເຫດການ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ ຊາບຊຶ່ງນ້ຳໃຈຄົນລາວ(ຍອດບໍລິຈາກໄດ້20ກວາລ້ານກີບ )​ ຂໍອານຸຍາດມາຊີແຈ້ງຕື່ມ ສຳລັບໂພສທີ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ຈາກເຫດການ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ ໃນວັນທີ 22/12/2021 ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ1ຄົນ ເ ພ ດ ຍິ ງ ແລະລອດຊີວິດ1ຄົນ ເ ພ ດ ຍິ ງ



ສະຫຼຸບຍອດລວມຍອດເງິນບໍລິຈາກຕອນນິ້ໄດ້ 21.346.000ກີບ ຈຳ ນວນເງິນດັ່ງກາວນີ້ແມ່ນໄດ້ແບ່ງມອບໃຫ້ທັງສອງຄອບຄົວ ທ້າວຮຽງ(ຄອບຄົວຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ) ຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ແມ່ນໄດ້ຮັບເງີນບໍລິຈາກ 10.000,000 ກີບ ເຊິງຈະໄຊ້ໃນການ ຊື້ໂລງສົບແລະເຮັດພິທີຕາມ ສັ ດ ສະໜາ ທ້າວເສນ(ຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງຄອບຄົວຜູ້ທີ່ ຖື ກ ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ໄດ້ຮັບບ້ານ ເ ຈັ ບ ສາ ຫັ ດ)



ແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈຳນວນ 11.246,000 ກີບ ເຊິງຈະໄຊ້ໃນການປິ່ນປົວຮັກສາໂຕຄົນ ເ ຈັ ບ ຈົນຫາຍດີ ສ ຳ ລັບການແບ່ງປັນເງິນ ຈຳ ນວນນີ້ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຄວາມເຫັນດີທັງຄະນະປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທັງສອງຄອບຄົວ(ສ ຳ ລັບໃຜທີ່ໄປບໍລິຈາກໃຫ້ເພີ່ນດ້ວຍໂຕເອງແມ່ນເຮົາບໍ່ໄດ້ລວມ) ສ ຳລັບການຮັບບໍລິຈາກແມ່ນຍັງຮັບບໍລິຈາກ ຈົນກ່ວາຜູ້ບາດ ເ ຈັ ບ ຈະອອກຈາກໂຮງໝໍ



ເພາະເພີ່ນຍັງຈະໄດ້ ຜ່ າ ຕັ ດ ເຊິງ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄຊ້ເງິນພໍສົມຄວນ ຢາກຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍບໍລິຈາກແລະໃຫ້ ກ ຳ ລັງໃຈ ແທນຄອບຄົວຜູ້ ຖຶ ກ ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ຊື້ງໃຈນ້ຳໃຈຄົນລາວນຳກັນຫຼາຍ ຂໍໃຫ້ບຸນຄ້ຳນຳຊູທຸກຄົນ(ເງິນແມ່ນມື້ອື່ນເຊົ້າຈະໄປຖອນແລ້ວມາມອບໃຫ້ທັງສອງຄອບຄົວ) ແລ້ວຈະ ອັ ບ ເ ດ ດ ຂ່າວຕື່ມ



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.