ຕັດຜົມລູກຂາຍເພື່ອຊື້ນົມໃຫ້ລູກກິນ

ວັນທີ 26/12/2021 ຕັດຜົມຂາຍເພື່ອຊື້ນົມໃຫ້ນ້ອງກິນເກິດມາໂຊກດີກໍ່ດີໄປ ບໍ່ມີກໍ່ຕ້ອງດິ້ນລົນຕໍ່ໄປ .. ເຫັນແລ້ວຈຸກໃນໃຈ,ຄວາມທຸກມັນຕາຢ້ານແທ້ໆ. ທີ່ຫວຽດນາມ

........