ຈັບໄດ້ທັງແມ່ທີມແລະລູກທີມ

ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2022, ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົບທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມ ສີສະຫວາດ ແລະ ປກສ ບ້ານສີດໍາດວນ ເຂົ້າແກ້ໄຂ ຈຸ ດ ມົ້ ວ ສຸ ມ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ສາມາດກັກຕົວເປົ້າໝາຍຄ້າຂາຍ ແລະ ເ ສ, ບ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ຈໍາ ນວນ 6 ຄົນ ພ້ ອ ມ ຂ ອ ງ ຢ 781 ເ ມັ ດ, ຢ ອ 11 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ ແລະ ຢ ອີ 1 ເ ມັ ດ ມາສອບສວນ. ຜ່ານການສອບສວນ ຈິ່ງຮູ້ວ່າ: ໃນ ຈໍາ ນວນ 6 ຄົນມີ ນາງ ຫຼອດ ຫວ່າງງານ ຢູ່ ບ້ານສີດໍາດວນ ມີຂອງ ກ າ ງ ຢ 561 ເ ມັ ດ, ຢ ອ 1 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, ນາງ ມະນີຈັນ ຢູ່ ບ້ານສີດໍາດວນ ມີ ຢ 203 ເ ມັ ດ, ຢ ອ 2 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ,

ທ້າວ ສົມໄພວັນ ຢູ່ ບ້ານສີດໍາດວນ ມີ ຢ ອ 6 ຖົງນ້ອຍ, ຢ 1 ເ ມັ ດ, ຢ ອີ 1 ເ ມັ ດ, ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ຫວ່າງງານ ຢູ່ ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ ຢ 14 ເ ມັ ດ, ຢ ອ 2 ຖົງນ້ອຍ, ທ້າວ ວັນນະ ກ ອ ນ ຫວ່າງງານ ຢູ່ ບ້ານໜອງວຽງຄໍາ ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ທ້າວ ຄໍາສະໄຫວ ຫວ່າງງານ ຢູ່ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີຂອງ ກ າ ງ ຢ 2 ເ ມັ ດ. ຜ່ານການສອບ ເຫັນວ່າມີ ຈໍ າ ນວນ 4 ຄົນ ເປັນຜູ້ຄ້າ-ຂາຍຈະໄດ້ດໍາເນີນຄະດີ ຕາມຂັ້ນຕອນ ຂອງກົດໝາຍ ສ່ວນອີກ 2 ຄົນ ແມ່ນເປັນຜູ້ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ຈາກ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ສຶກສາອົບຮົມ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມ ໃຫ້ໄປບໍາບັດຢູ່ສູນປີ່ນປົວທີ່ໄດ້ ກໍ າ ນົດໃວ້.