ລາຄານໍ້າມັນປັບຂຶ້ນຄັ້ງທີ3ທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດ່ວນ ຂ່າວເດັ່ນ ຂ່າວດັງ ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກ ປ ະ ເພດ ທົ່ວ ປ ະ ເທດ ຄັ້ງທີ3​ ຂອງເດືອນ ແລະ ຄັ້ງທີ3​ ຂອງປີ 2022