ສປປລາວອັນດັບ 128 ປະເທດສໍ້ລາດບັງຫລວງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ລາຍງານປະເທດສໍ້ລາດບັງຫລວງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ສິງກະໂປຕິດອັນດັບ 4, ສ່ວນລາວອັນດັບ 128 ຈາກ 180 ປະເທດ. ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2022, ອົງການຄວາມໂປ່ງໃສນາໆຊາດ (Transparency International) ອອກຜົນການຈັດອັນດັບ Corruption Perceptions Index (CPI) ປະຈຳປີ 2021 ຜົນປາກົດວ່າປະເທດເດນມາກຄອງອັນດັບ 1 ປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫລວງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໂດຍອັນດັບຕົ້ນໆມາໄດ້ແກ່ຟິນແລນ, ນິວຊີແລນ, ນໍເວ, ສິງກະໂປ ແລະ ສະວີເດນຕາມລຳດັບ ໂດຍສາມປະເທດທຳອິດໄດ້ 88 ຄະແນນເທົ່າກັນ ຖືເປັນອັນດັບ 1 ຮ່ວມ, ສ່ວນສາມປະເທດຫລັງໄດ້ຄະແນນປະເມີນເທົ່າກັນ 85 ຄະແນນ ຈຶ່ງຄອງອັນດັບ 4 ຮ່ວມກັນ.

ການສຳຫລວດເຮັດຜ່ານດັດຊະນີທີ່ດຶງຂໍ້ມູນມາຈາກຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນ 180 ປະເທດ. ຄະແນນຂອງສິງກະໂປຖືວ່າຫລາຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ສ່ວນປະເທດອາຊີອື່ນໆເຊັ່ນ: ຮົງກົງໄດ້ອັນດັບ 12 (76 ຄະແນນ), ຍີ່ປຸ່ນຢູ່ອັນດັບ 18 (73 ຄະແນນ). ສ່ວນລາວ ຢູ່ອັນດັບ 128 (30 ຄະແນນ), ມາເລເຊຍອັນດັບທີ 62 (48 ຄະແນນ), ຫວຽດນາມ ອັນດັບ 87 (39 ຄະແນນ), ອິນໂດເນເຊຍອັນດັບ 96 (38 ຄະແນນ), ໄທອັນດັບ 110 (35 ຄະແນນ), ສ່ວນຟີລິບປິນ, ມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍຢູ່ອັນດັບ 117, 140 ແລະ 157 ຕາມລຳດັບ. ຄະແນນທີ່ປາກົດນີ້ ເກີດຈາກການຄິດໄລ່ດັດຊະນີຈາກຖານຂໍ້ມູນ 13 ແຫລ່ງ ຕິດຕາມຕົວເລກການຕິດສິນບົນ, ການຢັກຢອກເງິນຫລວງ, ໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເອື້ອອຳນວຍຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດ,

ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການຄວບຄຸມການສໍ້ລາດບັງຫລວງໂດຍເອກະຊົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງລະບົບລັດທີ່ອາດເອື້ອອຳນວຍໄປສູ່ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ພາວະການສ້າງເຄືອຂ່າຍພວກພ້ອງ, ກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ພາກລັດຕ້ອງເຜີຍຂໍ້ມູນກໍລະນີທີ່ອາດມີການທັບຊ້ອນກັນຂອງຜົນປະໂຫຍດ, ຂະບວນການປົກປ້ອງຜູ້ແຈ້ງເຫດສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ປະຊາຊົນສາມາດກວດສອບພາກລັດໄດ້. ສຳລັບພາບລວມໂລກໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ມີ 86% ຂອງປະເທດທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນເລີຍໃນແງ່ຂອງການສົ່ງເສີມໃຫ້ສໍ້ລາດບັງຫລວງໜ້ອຍລົງ, ປະເທດທີ່ໄດ້ຄະແນນໜ້ອຍໂດຍສ່ວນຫລາຍເປັນປະເທດທີ່ລະເມີດສິດທິພົນລະເມືອງ, ສິດທິມະນຸດ. ເມື່ອປີ 2020 ມີນັກປົກປ້ອງສິດທິຖືກຄາດຕະກຳ 331 ກວ່າຄົນທົ່ວໂລກ 98% ໃນຈຳນວນນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດທີ່ມີຄະແນນ CPI ຕໍ່າກວ່າ 45 ຄະແນນ.