ສາວພອນ ຂອບໃຈທຸກຄຳດູຖູກທີ່ເຮັດໃຫ້ ສາວພອນ ມາເຖີງຈຸດນີ້ໄດ້

ທີ່ສປປລາວ ຈາກເຟສບຸກ Souksawan Bounmark ໄດ້ໂພສວ່າ “ເຮົາອາດເບີ່ງເປັນໂຕ ຕ ະ ຫຼົກໃນສາຍຕາຄົນອື່ນ.. ແຕ່ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ ດ້ານເລີກໆ ມັນເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມກົດດັນ .. ກົດດັນຈາກສຽງອ໊ອມຂ້າງ ກົດດັນຈາກສະພາບແວດລອມຂອງສັງຄົມ ທີ່ມີມາ..

ພອນ ເວົ້າຫຼັງໄມວ່າ ບາງຄັ້ງນ້ອງກໍ່ຮູ້ສືກດີທີ່ນ້ອງອ່ານອອກຂຽນໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ມັນຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ ອາດບໍ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ ກັບ ຄຳເວົ້າຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ນ້ອງເລືອກທີ່ຈະຮັບຟັງໃນດ້ານຂອງຄົນທີ່ຮັກແລະເປັນ Fc ເພາະເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຄືກຳລັງໃຈ ສ່ວນຄົນທີ່ບໍ່ຮັກນ້ອງ

ນ້ອງກໍ່ຂອບໃຈເຂົາຄືກັນ ເພາະເຂົາຄືແຮງພັກດັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມາຮອດຈຸດນີ້ ຈຸດທີ່ໃຜກໍ່ຈົ່ມ ຫາເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເວົ້າໃນພາເຂົ້າຫຼາຍບ້ານ(ຍິ່ມແບບອາຍໆ ) ຫຼັງໄມ ຈັດໄປພໍຊຸ່ມຄໍກັບ ນ້ອງ 2 ປ້ອງ ອິ ອິ .. ແບບຄົນຈິງໃຈຫັນນ່ະ.. ພອນ ພອນວິໄລ ມາດ້າມ 2022″