ເຮືອນຮ້າງທີ່ຍີ່ປຸ່ນເພີ່ມຂື້ນ

ຍີ່ປຸ່ນ ປະເທດທີ່ມີເຮືອນຮ້າງເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ຄົນປະເຮືອນຖິ້ມລ້າໆ ລູກຫຼານບໍ່ຢາກຮັບມໍລະດົກຈາກຕະກູນ ເຮືອນຮ້າງມີຢູ່ເຕັມໄປໝົດ

ລັດຖະບານປະກາດຂາຍອອກໂຄດຖືກ ບາງຫຼັງແຈກຟຣີ ແຖມເງິນໃຫ້ພ້ອມກໍມີ ມັນເກີດເລື່ອງແບບນີ້ໄດ້ແນວໃດ ໃຜຢາກເຂົ້າໃຈ ແຊຣ໌ ແລະຄອມເມັ້ນມາເລີຍ, ເດືອນມິຖຸນາ 2022