ຜູ້ປະສົບໄພຈາກເຂື່ອນແຕກຈະໄດ້ເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃນທ້າຍປີນີ້

ຜູ້ປະສົບໄພຈາກເຫດການສັນເຂື່ອນອ່າງເກັບນໍ້າສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຈະໄດ້ເຮືອນຢູ່ຖາວອນໝົດທຸກຄົນໃນທ້າຍປີນີ້, ຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຈຳນວນດັ່ງກ່າວສຳເລັດແລ້ວ 65%. ທ່ານ ລັດຕະນະພອນ ເທບສຸວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງອັດຕະປື, ທັງເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພກ່າວວ່າ: ຈຳນວນເຮືອນຢູ່ຖາວອນທີ່ກໍ່ສ້າງມີທັງໝົດ 802 ຫຼັງ, ໃນນີ້ ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍິ່ປຸ່ນ 66 ຫຼັງ ແລະ ລັດຖະບານໄທ 45 ຫຼັງ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ.

ສ່ວນອີກ 700 ຫຼັງແມ່ນທຶນຂອງບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຈຳນວນ 24,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ຮອດປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມສໍາເລັດແລ້ວ 65% ໃນນີ້ ມີປະຊາຊົນໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວ 182 ຄອບຄົວ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຢູ່ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຈົນເຖິງທ້າຍປີນີ້. ທ່ານ ລັດຕະນະພອນ ເທບສຸວັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ຍ້ອນການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19

ເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮງງານຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງບໍ່ສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໝັ້ນໃຈວ່າ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້, ການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວຈະສໍາເລັດແນ່ນອນ. ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພຈາກເຫດການສັນເຂື່ອນອ່າງເກັບນໍ້າສໍາຮອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ແບ່ງ ອອກເປັນ 4 ປະເພດ ຄື: ເຮືອນກໍ່ສອງຊັ້ນ, ເຮືອນກໍ່ຊັ້ນລຸ່ມ ແລະ ຊັ້ນເທິງໄມ້, ເຮືອນກໍ່ຊັ້ນດຽວ ແລະ ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ ໂດຍມີການຈັດແບ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນເຊິ່ງອີງຕາມຜົນ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຫຼື ຖານະແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຕົວຈິງ.