ທີ່ສະຫວັນນະເຂດຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີຈຳນວນ 40 ກໍລະນີໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ສຶກສາຂໍ້ມູນ “ບ່າຍວັນນີ້ 25 ກໍລະກົດ 2021, ມີພິທີມອບຮັບຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວດີຈາກພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຈຳນວນ 40 ກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດີ ຈາກໂຮງໝໍສະໜາມຫຼັກ 9 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.”

1. ພາຍຫຼັງທີ່ກັບເມືອບ້ານແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ມີການສືບຕໍ່ ແຍກປ່ຽວກັກບໍລິເວນໂຕເອງຢູ່ເຮືອນຕື່ມອີກ 14 ວັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ,

2. ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ແລະ ໝັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫຼື ເຈັວ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ເປັນປະຈໍາ ຕະຫຼອດເຖິງ ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ອາການເຈັບເປັນຂອງຕົນເອງໃນແຕ່ລະວັນ, ຖ້າມີອາການເຈັບເປັນໃດນຶ່ງ ແມ່ນໃຫ້ໂທປຶກສາແພດເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາໃນການປະຕິບັດຕົນ,

3. ໃຫ້ທາງຄອບຄົວ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໂດຍສະເພາະບໍ່ໃຫ້ມີການ ລັ ງ ກ ຽ ດ ຕໍ່ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດີແລ້ວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ,

4. ໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມພ້ອມກັນເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການແນະນຳທີ່ດີຜູ້ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍຄືຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວດີ ແລ້ວເພື່ອໃຫ້ມີກຳລັງໃຈສືບຕໍ່ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ ( New nor mal ) ທີ່ປອດໄພໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນສັງຄົມ,

5. ຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງ ແມ່ນມີຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມ 1.417 ຄົນ, ຍັງຮັກສາຢູ່ສູນປິ່ນປົວ 1.110 ຄົນ ແລະ ປິ່ນປົວດີແລ້ວ 307 ຄົນ (ຍິງ 159 ຄົນ) ແລະ ເ ສັ ຍ ຊີວິດ 1 ຄົນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts