ແ ຮ ງ ງານລາວຢູ່ບ້ານເພິ່ນບໍ່ສະບາຍກໍ່ກັບມາບ້ານເຮົາເດີ

ຊ່ອງເມັກ-ວັງເຕົ່າ ວັນທີ 27/7/2021 ແ ຮ ງ ງານທີ່ເດີນທາງກັບບ້ານ ຜ່ານທາງ ຊ່ອງເມັກ ອຸບົນຣາດຊະທານີ – ວັງເຕົ່າ ຈຳປາສັກ ຢູ່ບ້ານເພິ່ນບໍ່ສະບາຍກໍ່ກັບມາບ້ານເຮົາເດີ..

ຂໍໃຫ້ຮ່ວມໃຈກັນ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບ້ານ ເພື່ອຄົນໃນຄອບຄົວທ່ານເອງ ແລະ ເພື່ອສັງຄົມ ກັກໂຕເອງທີ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ໂລກໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ… ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ຈາກພະຍາດ ລ ະ ບ າ ດ ຄັ້ງນີ້