ໂ ດ ດ ນ້ຳ ຕ າ ຍ ຍ້ອນຜິດຫວັງໃນຊີວິດທີ່ ຖື ກ ໂ ກ ງ ຫວຍ

ສຸດເສົ້າ ນັກສຶກສາສາວ ອາຍຸ 19 ປີ ຖື ກ ໂ ກ ງ ເງິນຫວຍຕັດສິນໃຈ ຈົ ບ ຊີ ວິ ດ ດ້ວຍການ ໂ ດ ດ ນ້ຳ ຖື ກ ໂ ກ ງ ເງິນຈາກວົງການແຊຣ໌ເງິນ( ເ ປ ຍ ຫ ວ ຍ) ຜູ້ເສຍຫາຍຊື່ນ້ອງ ບີມ ອາຍຸ 19 ປີ ຈົ ບ ບັ ນ ຫ າ ຊີ ວິ ດ ດ້ວຍການ ໂ ດ ດ ນ້ຳ

ເຫດເກີດເມື່ອວັນທີ່ 19 ສິງຫາ 2021 ເວລາ 19:25 ນາທີ ທີ່ ແຂວງກາລະສິນ ປະເທດ ໄ ທ ຝາກໄວ້ເປັນອຸທາຫອນສຳຫລັບຄົນ ເ ປ ຍ ຫ ວ ຍ ແຊຣ໌ ລູ ກ ໂ ຊ່ ຄວນມີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ວັ ງ ຕົ ວ ເປັນແມ່ ຫ ວ ຍ ຫຼື ລູ ກ ຫ ວ ຍ ກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ແດ່ເດີ.