ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 ຄົນແລ້ວ ກັ ກ ຕົວ ນຳ ກັນ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຄົນ ກັ ກ ໂຕ ນຳ ກັນ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ໄປນຳ

ສະຖານະ ກ າ ນ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9​ ທົ່ວປະ ເ ທ ດ ​ປະຈຳວັນທີ​ 27 ກັນຍາ​​ 2021​ ພົ ບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່​ +622 ຄົນ, ຕິ ດ ໃນຊຸມຊົນ 610 ຄົນ​ ຈາກ ຜົ ນ ກ ວ ດ ເ ຊື້ ອ ຫລື ເ ກັ ບ ຕົວຢ່າງ ມື້ ວ າ ນ ນີ້ ເຊີ່ງໃນນັ້ນ ກ ວ ດ ພົ ບ ເຫັນ ຜູ້

ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່ທັງໝົດ 622 ຄົນ (​ຊຸມ ຊົ ນ 610 ຄົນ) ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ສະສົມ 16 ຄົນ. ສຳລັບ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫລວງ ສູ ນ ຫຼັກ27 ມີ 26 ຄົນ (ສຳ ຜັ ດ ໃ ກ້ ຊິ ດ ກັບໂຮງງານ ອ າ ນ ປີ ລາວ), ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ 1​ ຄົນແລ້ວໄປ ກັ ກ ໂຕ ນຳ ກັນ ຕິ ດ ລ າ ມ ນຳ ກັ ນ ຮອດ 26 ຄົນ.