ແຟຊັ້ນຫິ້ວເທບເລາະບ້ານລາຄາແພງ

ເທ້ສຸດສະໄໝນັ້ນ ກໍມີເທບວິທະຍຸ ໃຜເກີດທັນແຟຊັ້ນຫິ້ວເທບແບບນີ້ ແບກເທບເລາະບ້ານລາຄາມັນກໍແພງ, ຊຸມປີ 1970 ທີ່ສປປລາວ