Messengerກຳລັງອັບເດດຟີເຈີແຈ້ງເຕືອນຖ້າໃຜແຄັບໜ້າຈໍ

ສຳລັບຟີເຈີດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ມີເວລາກຳນົດຊັດເຈນວ່າຈະມີການອັບເດດໃນຕອນໃດ ແຕ່ຄາດວ່າບໍ່ເກີນໄວໆນີ້ແນ່ນອນ, ຍັງໂຊກດີ ທີ່ຟີເຈີນີ້ເຮັດວຽກແຈ້ງເຕືອນສະເພາະຂໍ້ຄວາມລັບ ຫຼື secret chat ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ດຽວກ່ອນ ຕໍ່ໄປນີ້ເວລາທີ່ເຮົາຢາກຈະບັນທຶກພາບຖ່າຍໜ້າຈໍ ມັນຈະບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອ Mark Zuckerberg ໄດ້ໂພສບອກວ່າ ກຳລັງຈະອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ຂອງແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Messenger

ໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນເວລາມີຄົນບັນທຶກພາບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ຈຸດຈົບສາຍແຄັບໜ້າຈໍ ເມື່ອ Mark Zuckerberg ບອກວ່າກຳລັງອັບເດດຟີເຈີແຈ້ງເຕືອນ ຖ້າຫາກໃຜແຄັບໜ້າຈໍ ເວລາທີ່ເຮົາກຳລັງສົນທະນາທາງຂໍ້ຄວາມກັບໃຜຢູ່ ມັນອາດຈະມີບາງເວລາທີ່ເຮົາຢາກບັນທຶກພາບຖ່າຍໜ້າຈໍໄວ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນທຶກເພື່ອເປັນຄວາມຊົງຈຳ ຫຼື ເປັນຫຼັກຖານອັນໃດກໍຕາມ.